tel.: 533.851.333 lub 533.855.333
Sklep dla wiertaczy i nie tylko ...

Polityka prywatno?ci

Ochrona danych osobowych

1. Wype?nienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyra?eniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawc? zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe Klienta b?d? przetwarzane w celu realizacji z?o?onego zamówienia  i prowadzenia sprawozdawczo?ci finansowej oraz przesy?ania informacji o charakterze marketingowym. Dane te s? poufne i nie b?d? ujawniane osobom trzecim.

3. Dane osobowe Kupuj?cego chronione zgodnie z ustaw? o danych osobowych nie s? i nie b?d? przekazywane, odsprzedawane  ani u?yczane innym osobom lub instytucjom. Niezb?dne s? do realizacji umowy kupna – sprzedazy towarów i us?ug.

4Dost?p do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego.

5. Ka?dy Klient, który wype?ni? formularz zamówienia ma mo?liwo?? dost?pu do dotycz?cych go danych  w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wyst?pienia o ich usuni?cie.

Informacje

Kontakt

  • RURYSTUDZIENNE.PL
    34-205 Stryszawa 178c [k. Suchej Beskidzkiej, woj. małopolskie]
    tel. 533 855 333
    e-mail: info@rurystudzienne.pl
Copyrighy RURYSTUDZIENNE.PL
ilość odwiedzin: 338921, dzisiaj: 114