tel.: 533.851.333 lub 533.855.333
Sklep dla wiertaczy i nie tylko ...

Zwroty i reklamacje

W przypadku jakichkolwiek niezgodno?ci otrzymanego towaru z dokonanym zamówieniem, otrzymania uszkodzonej przesy?ki lub nieterminowej dostawy przez kuriera, Klientowi przys?uguje prawo do z?o?enia pisemnej reklamacji w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania przesy?ki.

Reklamacje rozpatrywane s? do 30 dni roboczych od otrzymania pisemnej reklamacji je?li wina le?y po stronie w?a?ciciela www.rurystudzienne.pl. Je?li wina le?y po stronie firmy kurierskiej termin ten mo?e si? wyd?u?y? nawet do 40 dni roboczych.

Reklamacje prosimy przesy?a? na adres e-mail: info@rurystudzienne.pl lub poczt? na adres firmy. Odpowiedzi b?d? odes?ane t? sam? drog? jak? zosta?a z?o?ona reklamacja.

Zwroty towarów s? mo?liwe do 7 dni od daty otrzymania przesy?ki. Zwroty powinny by? ustalone z obs?ug? www.rurystudzienne.pl i zaakceptowane do zlecenia. Koszt zwrotu pokrywa Klient. Zwrot winien odby? si? firm? kuriersk? zgodnie z zachowaniem odpowiednich standardów dostawy lub osobi?cie. Przyjmowane s? tylko towary w stanie nienaruszonym, nieuszkodzonym.

Informacje

Kontakt

  • RURYSTUDZIENNE.PL
    34-205 Stryszawa 178c [k. Suchej Beskidzkiej, woj. małopolskie]
    tel. 533 855 333
    e-mail: info@rurystudzienne.pl
Copyrighy RURYSTUDZIENNE.PL
ilość odwiedzin: 338910, dzisiaj: 103